U bevindt zich hier: Home » Referenties » PM International

Referenties

"Als je me vraagt naar de belangrijkste persoonlijke eigenschap van Michiel is integriteit het eerste wat me te binnen schiet"

Ger Hartman | Managing Director PM International
PM International

Ger Hartman, Managing Director van PM International B.V. in Doetinchem (PM), heeft van 2000 t/m 2011 samengewerkt met Michiel. Hij vindt het een eer om geïnterviewd te worden voor een referentie op onze website.

Een bonte verzameling ERP-systemen

Ger steekt van wal: "Binnen de Phoenix Mecano-groep, waar in Nederland zowel PM International als PM Komponenten deel van uitmaken, waren de vestigingen in het verleden vrij in hun keuze voor een ERP-oplossing. Dit had geresulteerd in een bonte verzameling software: van Exact tot FOSS, en van Axapta tot Comet. Omstreeks 2004, vlak na de zeer succesvolle implementatie van Navision in onze Nederlandse vestiging PM Komponenten, werd Michiel door de CFO van Phoenix Mecano AG in Zwitserland benaderd. Op groepsniveau werd besloten om voortaan Navision als ERP-systeem ook bij een groot aantal andere vestigingen voor te schrijven. Hiervoor zocht men een internationaal projectleider. Michiel hoefde hierover slechts korte tijd na te denken, en accepteerde deze uitdaging."

Ontwikkeling van het Base Line System: de Phoenix Mecano kernel

Ger: "De eerste stap die Michiel zette in het proces van uniformering was de ontwikkeling van een zogenaamde 'Navision Kernel', BLS (Base Line System) genaamd. Deze kernel zou in ieder geval onderdelen gaan bevatten die tijdens de implementatie in Nederland als maatwerk waren ontwikkeld. Daarnaast zou een aantal 'add ons' als standaard in de kernel worden opgenomen. In de loop der jaren is die kernel steeds verder uitgebreid, maar hierover later meer. Naast de technische ontwikkeling (die door toenmalig Microsoft partner Watermark, later Qurius) ter hand werd genomen, werkte Michiel aan een aantal andere belangrijke componenten: de beschrijving van het maatwerk, procedures voor lokale aanpassingen en het versiebeheer van de objecten in de kernel en gebruikershandleidingen." Lachend vervolgt Ger: "Last but not least voerde hij de onderhandelingen over de integratie van een aantal belangrijke standaard componenten die hij in de kernel wilde opnemen zoals EDI, Quality Management, CRM Dashboard en een aantal andere add ons van het latere To Increase. Dat deed hij zoals altijd op het scherp van de snede: Michiel is een uitstekend onderhandelaar!"

Het BLS werd volwassen

"Het BLS werd de daaropvolgende jaren succesvol uitgerold naar een 8-tal vestigingen wereldwijd. De voordelen waren evident: er was nu uniformiteit in de vastlegging van data, procedures konden beter op elkaar worden afgestemd en het werd veel eenvoudiger voor de vestigingen om zich aan te passen aan veranderende rapportage- en consolidatiebehoeften vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland. Dit betekende niet alleen dat er sneller resultaat werd behaald; er werd tevens een verlaging van kosten bereikt. Immers, waar voorheen iedere vestiging zelf maatwerk ontwikkelde, werd dit nu zoveel mogelijk gecentraliseerd en slechts eenmaal geprogrammeerd. Michiel zorgde in nagenoeg alle landen zelf voor de implementatiebegeleiding, bewaking van BLS-procedures en trainingen," vertelt Ger.

De geboorte van het NCC

"Inmiddels was het aantal Phoenix Mecano-vestigingen met Navision gegroeid naar 16. Naast een aantal Europese landen was het BLS nu ook geïmplementeerd in de VS, China en Australië. Een logische volgende stap was het opzetten van een centraal orgaan dat de inmiddels opgedane kennis en ervaring in Navision (inmiddels MS Dynamics NAV) ging beheren en distribueren. Michiel heeft ook dit zelfstandig van de grond getild, en het Navision Competence Center (NCC) was een feit. Het belangrijkste doel van het NCC werd het informeren, ondersteunen en begeleiden van de vestigingen op het gebied van NAV, maar zeker ook op de daaraan gerelateerde oplossingen die Michiel inmiddels had geïmplementeerd. Ik noem de twee belangrijkste:
- Jet Reports - met behulp van gestandaardiseerde en in eigen beheer ontwikkelde rapporten waren wij voortaan in staat een groot aantal groepsrapporten digitaal én geautomatiseerd aan te leveren.
- EDI en Tie Messaging Portal - het verzenden en ontvangen van elektronische berichten nam onder leiding van Michiel een hoge vlucht. Niet alleen tussen de vestigingen onderling, maar ook met klanten en andere leveranciers.
Om deze toegenomen informatievoorziening in goede banen te leiden werd het NCC SharePoint portal opengesteld. Hier was voortaan alle belangrijke informatie door de vestigingen zelf te bekijken en te downloaden: maatwerkbeschrijvingen, user manuals, fobs met de laatste uitleveringen, gestandaardiseerde Jet Reports templates, enzovoort."

Ontwikkeling in eigen huis

Ger vervolgt: "Het BLS werd inmiddels voortdurend aangepast en geoptimaliseerd. Een volgende verbetering was het aannemen van een Navision-ontwikkelaar. Vanaf 2009 vonden het onderhoud, de verdere ontwikkeling en het testen van aanpassingen in het BLS in Doetinchem plaats. Hierdoor kon nóg sneller worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, veranderingen die zowel binnen de groep plaatsvonden als vanuit klanten en leveranciers. Michiel vormde met zijn nieuwe collega een perfect op elkaar ingespeeld team."

Breed inzetbaar: lid MT en ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

"Michiel heeft - naast zijn IT-gerelateerde werkzaamheden - voor onze verkooporganisatie PM Komponenten tevens een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 zelfstandig op poten gezet. Dankzij dit systeem heeft PM Komponenten telkens succesvol een verlenging van de certificering kunnen realiseren. Toen op een gegeven moment zijn werkzaamheden als internationaal projectleider toenamen heeft hij deze werkzaamheden jammer genoeg moeten afstoten.
Daarnaast heeft Michiel jarenlang als IT manager deel uitgemaakt van het managementteam, en in die rol wist hij een meer dan gewaardeerde inbreng te leveren," aldus Ger.

Samenwerking en persoonlijke kwaliteiten

"Integriteit is het eerste wat me te binnen schiet als je me vraagt naar de belangrijkste persoonlijke eigenschappen van Michiel. Hij is eerlijk, betrouwbaar, rechtschapen. Het woord 'business integrity' komt in dit verband bij me op. Hij hanteert verder een hoge kwaliteitsstandaard in zijn werk, en organiseert en structureert dit ook.
Daarnaast is Michiel is een sterk communicator, zowel intern naar onze eigen vestigingen, als extern naar onze klanten en leveranciers.
We hebben altijd een goede persoonlijke samenwerking gehad. Natuurlijk hadden ook wij onze discussies, maar deze vonden altijd plaats met open vizier en waren resultaat- en oplossingsgericht," vertelt Ger met een glimlach.

"Wat mij persoonlijk ook zeer aanspreekt in Michiel is zijn opleidingsniveau. Toen hij bij PM kwam werken, was hij bezig met de studie Post-HBO Bedrijfskunde. Ik herinner me dat hij als afstudeeropdracht de selectie en implementatie van Navision bij PM Komponenten had gekozen. In zijn afstudeerjaar behoorde hij tot de genomineerden voor de scriptieprijs van de HAN. Het zegt iets over zijn karakter; voor zo'n pittige avondstudie heb je inzet en doorzettingsvermogen nodig. Het niveau van werken van Michiel sloot bij dit mooie resultaat aan: hij onderhield als snel directe lijnen met de CFO van de Phoenix Mecano holding in Zwitserland en communiceerde op strategisch niveau."

"Na ruim 10 jaar bij ons te hebben gewerkt was Michiel toe aan een volgende stap in zijn carrière. Hij wilde de opgedane kennis en ervaring graag gaan inzetten voor andere bedrijven, en koos ervoor zijn eigen onderneming te starten. Gelukkig zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Zo nu en dan spreken we elkaar en als de situatie er om vraagt, zullen we Michiel zeker inhuren. Ik kan hem ook bij andere bedrijven van harte aanbevelen," sluit Ger af.

Over PM International

PM International is een service-organisatie binnen de internationaal opererende Phoenix Mecano-groep. Phoenix Mecano AG is een internationaal opererende organisatie met productie- en verkoopmaatschappijen in Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, India, Italië, Korea, China, Roemenië, Rusland, Zweden, Denemarken, Singapore, Spanje, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Nederland, Tunesië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde staten.
De directie is driehoofdig en wordt gevormd door Ger Hartman, en verder de CEO en de CFO van de groep die vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland opereren.

De service aan de groepsmaatschappijen bestaat uit de volgende diensten:
- Cash Management
    • Cash Pooling
    • Intercompany Netting
    • Intercompany Financiering
    • Risicomanagement vreemde valuta
- Deelnemingen PM vestigingen
- Coördinatie Navision Service Team
Copyright © Mhitz - Alle rechten voorbehouden  - Privacy Verklaring  - Cookie Verklaring