U bevindt zich hier: Home » Referenties » Sentimo

Referenties

Moniek Raben - Sentimo "Michiel werkt heel gestructureerd. Hij leidt ons stap voor stap door het CRM-project. Daarom voor ons geen stress. We weten gewoon dat het goed komt "

Moniek Raben | Medewerkster Marketing & Sales Sentimo


Moniek Raben, medewerkster Marketing & Sales bij Sentimo B.V. in Ulft, maakt sinds een aantal maanden gebruik van de dienstverlening van Mhitz. Ze is graag bereid om mee te werken aan een interview dat wij mogen gebruiken als referentie op onze website.

Relatiebeheer met behulp van Navision CRM

Sentimo werkt al geruime tijd met Navision en wil nu ook gebruik gaan maken van een CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor het beheer van zijn relaties. "In het voorjaar van 2012 kwamen we in contact met Michiel. Inmiddels begeleidt hij met succes ons CRM-project," aldus Moniek.

Moniek vertelt: "Binnen ons bedrijf hebben we te maken met regelmatig veranderende informatie. We zijn nu bezig om deze informatievoorziening te centraliseren zodat deze voor alle medewerkers toegankelijk en uniform wordt. De vastgelegde gegevens uit contactmomenten met relaties moeten gemakkelijk te vinden zijn en eenvoudig op te volgen. Van telefoongesprek tot documentatieverzending, van offerteaanvraag tot opdrachtbevestiging. En hetzelfde geldt voor prijsaanvragen, inmeetgegevens, bezoekrapporten, klachten, enz. Het is de bedoeling dat mijn collega's en ik straks de uit te voeren taken op een eenvoudige manier in Navision kunnen registreren en opvolgen. Tijdens vakantie of ziekte van een medewerker kan een andere collega de lopende activiteiten dan bovendien gemakkelijk overnemen. Het belangrijkste doel hiervan is een verbeterde interne en - minstens zo belangrijk - externe communicatie. Dit willen we bereiken door duidelijkheid, structuur én uniformiteit in de manier van werken op de afdelingen. Het CRM-systeem maakt dit mogelijk."

Ons relatiebestand in kaart gebracht

Moniek geeft aan dat Michiel ook segmentering mogelijk zal maken. "Voor ons is het namelijk belangrijk dat we ons relatiebestand kunnen indelen in groepen. Denk bijvoorbeeld aan klanten (uitgesplitst in bedrijven en particulieren), leveranciers, en overige contacten zoals suspects en prospects. Maar ook een indeling op bijvoorbeeld bedrijfs- en persoonskenmerken is zinvol. Het uiteindelijke doel van het vastleggen van al deze kenmerken is dat we zeer gericht acties kunnen uitvoeren op deze groepen. Denk aan het verzenden en opvolgen van een mailing, het uitvoeren en opvolgen van belacties, het opvolgen van beursleads, enz."

Reeds beschikbare CRM-module alsnog met succes ingezet

"Het mooie is dat deze CRM-module reeds beschikbaar was binnen onze bestaande Navision-licentie, waardoor we nu niet extra hoeven te investeren. De mogelijkheden van deze CRM-module worden niet gebruikt, terwijl er wél behoefte aan is. En daar komt nu verandering in! Inmiddels zijn we volop bezig met de implementatie. Naar verwachting ronden we deze over twee maanden af. Vanaf september staan we weer op allerlei beurzen. We kunnen dan mooi gebruik maken van ons relatiebeheersysteem. We zullen alle afspraken, toezeggingen en vragen gecentraliseerd vastleggen en opvolgen," aldus een enthousiaste Moniek.

Andere (deel)projecten

"Naast het CRM-project hadden we in de afgelopen periode al een aantal andere verbeterpunten vastgesteld, maar door drukke werkzaamheden kwamen we ook hier niet aan toe," vervolgt Moniek. "Die verbeterpunten zijn inmiddels van CRM afgeleide deelprojecten geworden: klachtenregistratie, de verwerking van retourzendingen, het vereenvoudigen en geautomatiseerd distribueren van een aantal rapportages en het automatisch bevestigen van verkooporders. Ook hier houdt Michiel zich op dit moment mee bezig. Van één zo'n deelproject zal ik iets meer vertellen, namelijk de klachtenregistratie."

Klachtenregistratie

Moniek: "Zoals elke organisatie heeft ook Sentimo te maken met klachtafhandeling. Voorheen registreerden wij dit summier in Excel. Samen met Michiel hebben we naar een manier gezocht om ook deze registratie te centraliseren in Navision. Hierdoor wordt het proces toegankelijker en inzichtelijker. Dankzij een aantal kleine aanpassingen in de CRM-module van Navision kunnen we nu een klacht koppelen aan een relatie, er een categorie aan toewijzen en een status toekennen. Daardoor is een betere opvolging mogelijk en kunnen we op een eenvoudige manier managementinformatie uit de registratie halen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het nog verder verbeteren van ons product!"

Samenwerking en persoonlijke kwaliteiten

Gestructureerd en stap voor stap

Moniek geeft aan dat het met Michiel prettig samenwerken is. "Hij werkt heel gestructureerd. We weten precies wat er van ieder van ons verwacht wordt en waar we mee bezig zijn. Het is een groot project, maar Michiel weet het toch voor ons behapbaar te maken. Hij geeft ons duidelijk 'huiswerk' dat we moeten uitvoeren. En als dat 'huiswerk' dan klaar is, komt hij met de volgende uit te voeren activiteit in het project. Over de vervolgstappen hoeven we ons nog niet druk te maken. Stap voor stap leidt hij ons door het project. Hij belast ons tussentijds niet met wat er allemaal nog gedaan moet worden. Geen stress dus!"

Inzicht in planning en vertrouwen

"Toch hebben we ook inzicht in het totaaloverzicht en de planning. Regelmatig hebben we overleg met de projectgroep en Michiel maakt hier een activiteitenverslag van. Door deze verslaglegging is ook de Directeur van ons bedrijf altijd direct op de hoogte. Bovendien neemt ook hij af en toe deel aan het projectoverleg. We weten gewoon dat het goed komt. Als we vanaf september weer op beurzen staan, hebben wij ons CRM-systeem in orde!"

Veel kennis van Navision en expertise

Moniek vertelt verder: "Hij heeft veel kennis en expertise van Navision. Zoals al even gezegd hebben we regelmatig projectoverleg met een aantal mensen. Bij vragen en tijdens sparren kan hij vaak direct antwoord geven. Het kan wel of het kan niet. Of hij gaat er zelf praktisch mee aan het werk, en koppelt vlot terug. Direct duidelijkheid." Lachend: "Hij kan eigenlijk alles: van projectleiding tot praktische uitvoering en opleiding."

Als een collega

"Michiel voelt voor ons niet als een ingehuurde derde. Wél als een collega of beter gezegd collega's onderling. Hij behandelt ons als gelijken. En zegt waar het op staat. Als onze directeur binnen komt, praat Michiel gewoon in dialect met hem. Wat ik bij hem zie, is: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En prettig natuurlijk dat hij zijn afspraken nakomt, goed terugkoppelt, vlot acties uitvoert en ons dingen gestructureerd uitlegt. We hebben het leuk met elkaar, maar intussen verzetten we veel werk."

Moniek concludeert dat ze Mhitz ERP Services zeker ook bij andere bedrijven kan aanbevelen.

Over Sentimo

Sentimo is sinds 2007 producent en leverancier van radiatorbekleding voor de consumentenmarkt. "Wij zijn een dynamische organisatie en willen graag op een creatieve wijze de Sentimo Radiatorcover en aanverwante producten in de Europese markt zetten."

Sentimo radiatorbekleding is de oplossing om een bestaande oude radiator te transformeren tot een designradiator. Door middel van magneten worden de metalen covers over de bestaande radiator geplaatst. De Sentimo wordt op dit moment al nationaal en internationaal verkocht via bouwmarkten, beurzen en via de webshop: www.sentimo.nl.
Copyright © Mhitz - Alle rechten voorbehouden  - Privacy Verklaring  - Cookie Verklaring